Podpisanie nowych umów grantowych

Dnia 11 czerwca 2018 roku w imieniu LGD ?RAZEM? Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu oraz Pani Kinga Szerszeń – Wiceprezes Zarządu miały przyjemność podpisać i wręczyć 10 lokalnym organizacjom z 8 gmin (Adamów, Łuków, Krzywda, Stanin, Serokomla, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków) umowy na realizację inicjatyw z zakresu rozwoju infrastruktury i usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Jedna umowa została podpisana przez Gminę Krzywda. Sumarycznie zostało podpisanych 11 umów grantowych na kwotę 281 734,00 zł.

Poziom dofinansowania wynosi do 95 % kosztów kwalifikowalnych, z czego 90 % środków zostaje wypłaconych zaliczkowo przez LGD po podpisaniu umów. W najbliższym czasie można spodziewać się powstania:

  • siłowni zewnętrznych w miejscowości Żdżary i Stare Kobiałki;
  • siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowościach: Drożdżak, Feliksin, Ruda, Trzebieszów, Zastawie,
  • placu zabaw w miejscowościach: Nurzyna, Gręzówka, Józefów Duży, Oszczepalin, Sobiska

W miejscowości Nurzyna oprócz placu zabaw będzie można również wypożyczać wędki i korzystać z nich w pobliskim oczku wodnym.

Konkurs na ww. zakres został ogłoszony jesienią ubiegłego roku. Skierowany był głównie do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i to głównie one złożyły wnioski. Udział samorządów był ograniczony, ponieważ suma kwot na operacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie mógł przekraczać 20 % kwoty środków przyznanych na projekt. Limit dostępnych środków wynosił 285 000,00 zł, wpłynęło 12 wniosków na kwotę 317 814,00 zł, co stanowiło 111,81 % limitu naboru nr 5/2017. Po wybraniu wniosków LGD złożyło projekt grantowy do UM, na który podpisało umowę w dniu 25 maja 2018 roku.

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna zostanie sfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?.

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna zostanie sfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?.