Podpisanie umowy w UM w Lublinie na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 18 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współpracy ?Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening? akronim ?START?, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów, tj. Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz ?Zapiecek?. Ze strony Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Sylwia Romańska-Węzik.

Projekt będzie realizowany w 2021 r. Jest to projekt współpracy, którego zakres tematyczny został wypracowany przez obu partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską w dniu 14 lipca 2020 r. W ramach projektu na obszarze LGD ?RAZEM? powstanie 5 miejsc rekreacji i wypoczynku przy SZLAKU ZIEMI ŁUKOWSKIEJ: w Radoryżu Kościelnym, gm. Krzywda, Kosutach, gm. Stanin, w dwóch miejscach w Serokomli, gm. Serokomla oraz w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska. Nowa infrastruktura będzie służyć lokalnym mieszkańcom oraz turystom.

Ponadto wydane zostaną innowacyjne materiały promocyjne tj.: gra typu Dobble, kolorowanki dla najmłodszych mieszkańców, w których ilustracje w formie rysunków będą nawiązywać do rzeczywistych walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych Szlaku Ziemi Łukowskiej, kalendarz ścienny na 2021 r., a także sakwa rowerowa na smartfona. W ramach projektu zaplanowano również rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Zadania w 100 % zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania wynosi 251 527,00 zł, z czego 160 046,63 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 91 480,37 zł, to środki krajowe.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.