Podpisywanie umów z grantobiorcami

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? podpisała z Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowę na realizację projektu grantowego ROZWÓJ MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WZMACNIAJĄCYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY NA OBSZARZE LGD „RAZEM”, w ramach którego do końca grudnia 2021 roku wesprze 12 lokalnych inicjatyw wzmacniających kapitał społeczny mieszkańców obszaru LGD „RAZEM”, co przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, w tym z zakresu ochrony środowiska?.

Podpisanie umów z 6 organizacjami miało miejsce 15 grudnia 2020 r. Kolejne organizacje podpiszą umowy już po Świętach. Realizacja wszystkich grantów rozpocznie się zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z pandemią, czyli niestety jeszcze nie w najbliższym czasie. Wszystkie zaplanowane działania zostaną zakończone do 8 października 2021 r.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które złożyły, pomimo pandemii, wnioski o dofinansowanie ich pomysłów do naboru nr 2/2020/G organizowanego przez LGD ?RAZEM?. Liczymy na owocną współpracę podczas ich realizacji.

Projekt grantowy ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM” współfinansowany jest ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opisy poszczególnych grantów oraz fotorelacja z wręczania umów:

 

? Zadanie 3: ?Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla? ? Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli:

? Zadanie 6:  ?Kilka słów o ekologii, czyli warsztaty i wyjazd studyjny wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD Razem?? Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży:

 

? Zadanie 7: ?Nasze ludowe DNA? opracowanie sceniczne ? Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji
i Kultury Ludowej w Gminie Łuków:

 

? Zadanie 9: ?Gildia Aktywnych Ludzi? ? Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe Aves Stoczek Łukowski:

 

? Zadanie 11: ?Wzmocnienie kapitału ludzkiego mieszkańców Burca i gminy Wojcieszków? ? Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu:

 

? Zadanie 12: ?Aktywne KGW w służbie Gminie Wojcieszków? ? Koło Gospodyń Wiejskich w Burcu ?Wyjątkowe i Gospodarne?: