Podziękowanie za udział w Walnym Zebraniu Członków LGD „RAZEM”

W dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 13:30 (w drugim terminie) w sali konferencyjnej w budynku Żłobka Gminnego ?MALUCH? w Łukowie, ul. Świderska 12a odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Obrady otworzyła p. Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes Zarządu witając wszystkich i dziękując za tak liczne przybycie, szczególnie w dobie pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Przy okazji poprosiła o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, zasłanianie ust i nosa maseczkami, utrzymywanie odpowiedniej odległości.

W spotkaniu uczestniczyło 34 członków LGD, przewodniczył p. Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur ? Kierownik Referatu administracyjno-inwestycyjnego. Podczas posiedzenia sprawozdanie z działalności Zarządu w 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019 przedstawiła Prezes Sylwia Romańska-Węzik. Następnie kolejno sprawozdania odczytali:  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Sekretarz Komisji Rewizyjnej ? p. Jacek Krzyszczak oraz sprawozdanie z działalności Rady LGD – Przewodniczący Rady ? p. Rafał Sobiech.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzieliło zarządowi absolutorium za 2019 r.

Na zakończenie Prezes Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła zebranym zrealizowane działania i plany na rok 2020 oraz zaprosiła wszystkich obecnych na smaczny poczęstunek składający się z lokalnych produktów: serów kozich dostarczonych przez p. Joannę Stateczną firma Rosza Joanna Stateczna, która otrzymała dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 na podjęcie działalności gospodarczej oraz parowańców z truskawkami przygotowanymi przez p. z KGW Gręzówka, za co im serdecznie dziękujemy.

Wszystkie podjęte uchwały wraz z załącznikami oraz protokół ze spotkania są dostępne w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Serdecznie dziękujemy za przybycie!