Pomóżmy zachować pamiątki z okresu II Wojny Światowej! Będą wystawione w Izbie Pamięci w Nurzynie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej we współpracy z władzami Gminy Trzebieszów i Adamów zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Powiatu Łukowskiego o przekazanie do Izby Pamięci w Nurzynie, Gmina Trzebieszów, pamiątek / dokumentów / zdjęć z okresu II Wojny Światowej i okresu powojennego.

LGD popiera tę inicjatywę, tym bardziej, że Izba pamięci powstała w ramach grantu będącego częścią projektu grantowego Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM”.