Posiedzenie Rady LGD – 10 maja 2018 r.

W dniu 10 maja 2018 r. rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborach nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Lista operacji wybranych w naborze 1/2018 dostępna jest w podzakładce Wyniki oceny. Natomiast ocena i wybór operacji w naborach nr 2/2018 i 3/2018 dokonana będzie 24 maja 2018 r.