Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 19 września 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, poświęcone wyrażeniu opinii Rady na temat zmian umów przyznania pomocy Beneficjentom.