Posiedzenie Rady LGD

W dniu 13 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? korygujące omyłki pisarskie w dwóch uchwałach oraz kartach oceny dwóch operacji.

Jednocześnie informujemy, iż omyłki pisarskie nie miały wpływu na ocenę wniosków i liczbę przyznanych punktów. Skorygowane uchwały zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Beneficjentów, których dotyczyły te omyłki.