Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady przyjętym uchwałą Zarządu nr IV/1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 8:30 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, zwołane jest posiedzenie Rady LGD w celu kontynuacji oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 5/2019 i 6/2019.

 

Program posiedzenia (kontynuacja posiedzenia od pkt. 7 programu posiedzenia z dnia 13.01.2020 r.):

  1. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru nr 5/2019 i 6/2019.
  2. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 5/2019 i 6/2019.
  3. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 5/2019 i 6/2019.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.