Posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków w naborach: 1/2021, 2/2021 i 3/2021

Informujemy, iż posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021 zwołane jest w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w Biurze LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w naborze nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.