Pożyczki unijne

Uprzejmie informujemy, że w Lokalnej Grupie Działania ?Kraina wokół Lublina? (adres biura: Lublin, ul. Narutowicza 37/5 tel. 81 532 30 65) można otrzymać informacje oraz złożyć dokumenty związane z uzyskaniem,  realizacją oraz rozliczaniem pożyczki unijnej (?Pożyczka mała? oraz ?Pożyczka duża?).

W ramach produktu ?Pożyczka mała? oraz ?Pożyczka duża”, finansowane mogą być inwestycje realizowane na terenie województwa lubelskiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego).

Krótka charakterystyka Produktu:

POŻYCZKA MAŁA
?    kwota pożyczki  –  do 250.000 zł
?    oprocentowanie preferencyjne  – 1,84%
?    okres spłaty  – do 5 lat
?    karencja w spłacie kapitału  – do 6 miesięcy
?    prowizja od udzielenia pożyczki  – brak
?    wkład własny  – brak.

POŻYCZKA DUŻA
?    kwota pożyczki od 250.000,01 zł do 1.000.000 zł
?    oprocentowanie preferencyjne – 1,84%
?    okres spłaty  – do 8 lat
?    karencja w spłacie kapitału  – do 6 miesięcy
?    prowizja od udzielenia pożyczki  – brak
?    wkład własny  – brak.

Szczegółowe  warunki udzielania wsparcia oraz wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html lub na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce ?Pożyczki?.