Projekt „Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego”

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie trzech sześciogodzinnych szkoleń (1h/45 minut) dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego podnoszących ich wiedzę i zwiększających umiejętności zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz wyjazdu studyjnego w zakresie innowacyjności w projektach społecznych i inwestycyjnych w ramach projektu ?Animacja i innowacje-szkolenie i wyjazd studyjnych dla LGD z województwa lubelskiego? finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017.

Dzięki realizacji projektu:

  • 50 osób podniosło swoją wiedzę w zakresie innowacyjności na obszarach wiejskich (w tym 48 przedstawicieli LGD), w tym:
  • 16 osób podniosło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowania wizerunku LGD,
  • 17 osób podniosło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych (w tym 16 przedstawicieli LGD),
  • 17 osób podniosło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie innowacyjności (w tym 16 przedstawicieli LGD),
  • 22 Lokalne Grupy Działania otrzymały nowe narzędzia do bardziej profesjonalnych działań w zakresie animacji oraz aktywizacji,
  • nawiązana została współpraca pomiędzy LGD-ami w zakresie inicjowania i promocji innowacyjności społecznej na obszarze swojej działalności.

Pierwszy dzień – 21.09.2017r. – czwartek

Pierwszy dzień  rozpoczął od spotkania z uczestnikami w  Lublinie, gdzie zbiórka i wyjazd uczestników w kierunku Tomaszowa Lubelskiego był planowany  na godzinę 10.30. Po przyjeździe na miejsce i zakwaterowaniu uczestników w Hotelu Antoni *** (Łaszczówka Kolonia 85, 22-600 Tomaszów Lubelski) wszyscy udali się na obiad. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do trzech sal szkoleniowych, gdzie równocześnie odbywały się szkolenia dla 50 osób z trzech zakresów tematycznych.

I szkolenie: Innowacje społeczne- rola animacji i animatorów było prowadzone przez Pana Andrzeja Jurosa i uczestniczyło w nim 17 osób.

II szkolenie: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych prowadzone było przez Pana Artura Kalickiego i uczestniczyło w nim 17 osób.

III szkolenie: Kreowanie pozytywnego wizerunku LGD było prowadzone przez Panią Martę Pietrasiewicz i uczestniczyło w nim 16 osób.

Szkolenia odbywały się w klimatyzowanych salach szkoleniowych wyposażonych w zaplecze multimedialne (rzutnik multimedialny, ekran, bezprzewodowy dostęp do internetu, flipchart). Sale były dostosowane do ilości uczestników; spełniały wymogi p.poż. i bhp, oświetlone światłem sztucznym
i dziennym z odpowiednim miejscem na serwis kawowy. Dla uczestników zostały przygotowane materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis, pendrive oraz prezentacje przygotowane przez wykładowców). W trakcie odbywającego się szkolenia przewidziano przerwę kawową.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy spotkali się na kolacji z motywem przewodnim potraw regionalnych.

Drugi dzień – 22.09.2017r. – piątek

Po śniadaniu, które miało miejsce w hotelowej restauracji w godz. 8.00 ? 9.00 uczestnicy udali się do pierwszego miejsca wizyty na terenie Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze tj. Gospodarstwa Rybackiego oraz Karczmie Rybnej KARPIÓWKA. Informacje o obiektach, źródłach pozyskiwania środków na inwestycje w PROW przekazali uczestnikom ; właścicielka Pani Anna Kuśmierczak-Kuceł oraz Wójt Gminy Bełżec Pan Andrzej Adamek. Kolejnym punktem wizyty był Ośrodek Wypoczynkowy Roztoczanka i Pensjonat Sosnowe Zacisze, który również skorzystali z dofinansowania PROW świadcząc usługi wypoczynkowo-gastronomiczne na wysokim poziomie a dla uczestników został przygotowany smaczny poczęstunek.

Po wizytach studyjnych na terenie LGD  Nasze Roztocze uczestnicy zostali zaproszeni do siedziby Spółdzielni Socjalnej Arka w Suścu, gdzie skorzystali  z obiadu oraz zapoznali się z działalnością spółdzielni. Następnie grupa udała się do Masłomęcza do siedziby  Masłomęckiego Stowarzyszenia ?Wioska Gotów?, którego  podstawowym zadaniem jest popularyzacja kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu hrubieszowskiego w Polsce i poza granicami kraju.  Stowarzyszenie prowadzi m.in. działalność edukacyjną ? członkowie drużyny Gotów, której symboliczna siedziba mieści się w Gockiej Chacie w Masłomęczu, prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne z dziećmi i młodzieżą. Nabytą uprzednio wiedzę z zakresu dawnych rzemiosł przekazują licznym grupom uczniów odwiedzających Masłomęcz, poprzez warsztaty archeologiczne. W otoczeniu samodzielnie wykonanych przedmiotów życia codziennego, opowiadają o bogatej przeszłości regionu, zwracając uwagę na szczególny dorobek archeologiczny. Występując w gockich strojach realizują żywe lekcje historii. Prowadzili również warsztaty terapii zajęciowej z niepełnosprawnymi dziećmi. Biorą aktywny udział w organizacji konkursów archeologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu hrubieszowskiego. W 2008 roku pomagali przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Archeologii.

Równie ważna  jest działalność promocyjna i rozrywkowa ? Gocka Chata w Masłomęczu wraz z zapleczem merytorycznym w postaci przedstawiciela gockiej drużyny, pełni funkcję informacji turystycznej. Odwiedzający Masłomęcz, mogą zapoznać się z ofertą turystyczną okolicy. Do dyspozycji otrzymują bowiem materiały promocyjne, foldery. Od chwili ogłoszenia istnienia gockiej społeczności w południowo-wschodniej Polsce, do Masłomęcza na spotkanie z Gotami przyjechało tysiące odwiedzających. W Masłomęczu rozpoczyna się omówiona powyżej trasa turystyczna – ?Szlak Gocki?. Szczególnie duże znaczenie dla promocji regionu mają jednak działalność prowadzona poza Chatą Gocką. Masłomęcka drużyna, wielokrotnie zapraszana na imprezy masowe w całym województwie, prezentuje swoje osiągnięcia przed szeroką publicznością. Rozpoznawalna, stała się archeologiczną wizytówką regionu, co raz częściej kojarzonego z ludem Gotów i wyjątkową wartością odkryć dokonanych w ciągu ostatnich lat. Wytwory dawnego rękodzieła, szczególnie kopie gockich naczyń
i szklanej biżuterii, stały się niemal produktem regionalnym. Cyklicznie organizowane imprezy archeologiczne, wzbogacone pokazami walk i inscenizacjami gockich obrzędów, przyciągają wielu turystów, a fenomen gwałtownej przemiany mieszkańców niewielkiej wioski w rozpoznawalną grupę odtwórców dawnej rzeczywistości został dostrzeżony i szeroko komentowany.  Stowarzyszenie prowadzi  działalność naukową ? Realizowane w Masłomęczu projekty pod sztandarem drużyny gockiej polegały również na przeprowadzeniu widowiskowych eksperymentów archeologicznych. Szczególną wartość ma odtwarzanie procesu wypału naczyń w palenisku otwartym. Efekty tych prac prezentowane były na konferencjach naukowych oraz w literaturze tematycznej. Działalność Gotów
w Masłomęczu polega również na organizowaniu prelekcji naukowych i popularno-naukowych przy współpracy z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Rosnące zainteresowanie tematyką archeologiczną w regionie sprawia, że pojawiają się inicjatywy prowadzące do rozbudowy infrastruktury turystuczno-gastronomicznej. Obiecujące perspektywy dalszego rozwoju Wioski Gotów, sprawiają że wzrasta również zaufanie inwestorów.
W związku z wyjątkową atmosferą wokół hrubieszowskiej archeologii, możliwe stało się sprowadzenie bezcennej wystawy zabytków z Troi Homera do Muzeum w Hrubieszowie. Inicjatywa ta bezpośrednio powiązana ze świadomością archeologiczną mieszkańców, zwróciła uwagę całej Polski. Setki turystów przybywających do Hrubieszowa na wystawę ?Troja-Sen Henryka Schliemanna? jako kolejny turystyczny punkt traktuje gocką chatę w Masłomęczu. Stale poszerzana oferta Gotów z Masłomęcza staje się równocześnie ofertą handlową. Dalszy rozwój grupy uzależniony jest od stałego dopływu kapitału, na realizację kolejnych projektów rekonstrukcyjnych. W związku z tym zawiązana została organizacja pozarządowa: ?Masłomęckie Stowarzyszenie ? Wioska Gotów?.

Po wizycie w Masłomeczu grupa udała się do miejscowości Wał (gm. Izba ) na podwieczorek do Regionalnej Restauracji Krasna Chata, gdzie można skosztować i nabyć produkty tradycyjne z woj. lubelskiego. Po zakończeniu spotkania a grupa udała  się w kierunku Lublina.


 

LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w partnerstwie z LGD ?Kraina wokół Lublina?, LGD ?Ziemi Kraśnickiej? oraz LGD ?Zapiecek? realizuje projekt ?Animacje i innowacje ? szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności członków i pracowników lubelskich LGD w zakresie działań animacyjnych, aktywizujących i innowacyjności zwiększających umiejętności zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie innowacyjności w projektach społecznych i inwestycyjnych

Cele szczegółowe:

? zapoznanie się 50 osób, w tym 48  przedstawicieli lubelskich LGD oraz 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego z dobrymi praktykami w zakresie innowacyjności w projektach społecznych i inwestycyjnych,

? podniesienie wiedzy i umiejętności u 16 przedstawicieli lubelskich LGD w zakresie budowania wizerunku LGD,

? podniesienie wiedzy i umiejętności u 17 osób, w tym 16 przedstawicieli lubelskich LGD w zakresie umiejętności komunikacyjnych i  interpersonalnych,

? podniesienie wiedzy i umiejętności u 17 osób, w tym 16 przedstawicieli lubelskich LGD w zakresie innowacyjności.

Zakres merytoryczny oraz formy realizacji działań w projekcie wpisują się w działanie 1.1. KSOW na lata 2014-2020 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej
i międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lubelskich lokalnych grup działania (członków i/lub pracowników biur LGD) do wzięcia udziału w szkoleniu oraz wyjeździe studyjnym organizowanym w dniach 21-22 września 2017 r.

Zapewniamy nieodpłatnie: dojazd z Lublina do Tomaszowa Lubelskiego, klimatyzowane sale szkoleniowe, nocleg w pokojach dwuosobowych o standardzie ***, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia/wizyty studyjnej (śniadanie, 2 x obiad, kolacja z motywem przewodnim potraw regionalnych, podwieczorek), materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis, pen-drive), zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Karty zgłoszeniowe (średnio 2 osoby z LGD-u) należy odesłać na adres poczta@lgdrazem.pl do 14 września 2017 r. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń!

 

Do pobrania (dokumenty dla Uczestników projektu):

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Harmonogram – program szkolenia/wyjazdu