Projekt „DWA NARODY – KULTURA I JĘZYK”. Międzynarodowa wymiana młodzieży z Białorusią

ogotypy_wymiana-mlodziezy-z-bialorusia

Młodzież białoruska na terenie powiatu łukowskiego i w Krainie Rumianku

W dniach 27-30 października 2016 roku na terenie powiatu łukowskiego oraz w Hołownie w Krainie Rumianku gościła grupa młodzieży białoruskiej z opiekunami w ramach Międzynarodowej Wymiany Młodzieży, realizując projekt „Dwa narody – kultura i język”. W czasie spotkań narodowych swoją obecnością zaszczyciła Pani Angelika Philipiuk – wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego z Białej Podlaskiej, mentorka i organizatorka współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską i Białorusią, z pochodzenia Rosjanka z Krymu. Grupa młodzieży białoruskiej z opiekunami została szumnie powitana przed i w budynku Zajazdu Rosa w Stoczku Łukowskim przez władze samorządowe, dyrektorów placówek, nauczycieli oraz polską grupę projektową z terenu Gminy Stoczek Łukowski. Powiewające flagi na wietrze, pocałunek chleba przez gości, hymn narodowy Białorusi oraz występ Zespołu Ojra z Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach wprowadziły uczestników spotkania  w dobry nastrój i stworzyły przyjazny klimat w kierunku międzynarodowej współpracy opartej na wymianie dobrych praktyk kulturalnych i edukacyjnych oraz integracji międzynarodowej. Po przemówieniach Pana Marka Czuba – Wójta Gminy Stoczek Łukowski, Pana Ivana Wasilenko – Dyrektora Regionalnego Centrum Twórczości Młodzieżowej z Brześcia, Pani Iwony Brodzik – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach oraz realizatorów projektu, omówiono w formie prezentacji systemy oświatowe w Polsce i na Białorusi oraz przedstawiono działalność Lokalnej Grupy Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w Łukowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach oraz Regionalnego Centrum Młodzieżowej Twórczości z Brześcia. Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja o tematyce, związanej z realizacją działań edukacyjnych i kulturalnych w Polsce i na Białorusi. Po zakończeniu rozmów uczestnicy spotkania wspólnie usiedli przy stole. Konsumując przygotowany obiad wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie działalności edukacyjnej i kulturalnej. Po obiedzie w formie quest’u uczestnicy projektu udali się pieszo na teren Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, odkrywając gminne i miejskie walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze. W czasie gry terenowej swoją wiedzą historyczną beneficjentów projektu wspierał historyk z wykształcenia, Pan Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski. Młodzież białoruska z opiekunami z wielką przyjemnością zapoznała się z historią, kulturą i przyrodą Gminy i Miasta Stoczek Łukowski. Po kolacji wieczorem, grupa projektowa pod kierunkiem Pani Aliny Pięta wzięła udział w warsztatach artystycznych, tworząc ludowe wycinanki z motywem polskim i białoruskim, a następnie uczestniczyła w warsztatach plastycznych metodą kolażu – symbolika narodowa Białorusi i Polski. W czasie przerw warsztatowych swoim talentem muzycznym integrował młodzież Pan Michał Kobojek, nauczyciel języka angielskiego, pasjonat gry na gitarze. Tak minął pierwszy dzień pobytu grupy białoruskiej na ziemi stoczkowskiej. Na kolejny dzień zaplanowano spotkania literackie i historyczne  w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Gułowskiej oraz w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Ponadto ustalono spotkania integracyjne z młodzieżą  w szkole gimnazjalnej i średniej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim. Z wielkim zainteresowaniem grupa projektowa skupiła się na wydarzeniach historycznych w Muzeum w Woli Gułowskiej. Nowoczesne, multimedialne muzeum wywarło ogromne wrażenie na zwiedzających, gdzie padła ze strony białoruskiej obietnica przekazania do muzeum pamiątkowej cegły z Twierdzy Brzeskiej w Brześciu. Pan Ivan Wasilenko, osobiście zobowiązał się do pilotowania wywołanej sprawy. Kolejnym, wyjątkowym miejscem, odkrywanym na ziemi łukowskiej było Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Dyrektor muzeum w bardzo ciekawy sposób przedstawił postać noblisty oraz zachęcił młodzież projektową do czytania wielkich dzieł pisarza. W czasie wizyty uczennica Regionalnego Centrum z Brześcia zagrała na fortepianie, na którym grał Henryk Sienkiewicz. Ponadto młodzież projektowa świetnie bawiła się w sali oryginalnych rekwizytów, używanych do produkcji filmowych opartych na twórczości Henryka Sienkiewicza. Po zdobyciu wiedzy historycznej i literackiej beneficjenci projektu odbyli szereg spotkań w placówkach oświatowych, kulturalnych i zawodowych na terenie Miasta I Gminy Stoczek Łukowski. Wizyty były doskonałą integracją z młodzieżą szkół, gimnazjalną i średnią oraz pozwoliły na zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu biblioteki   i zakładu aktywności zawodowej. Wieczorową porą odbyła się wieczornica z białoruskimi i polskimi tańcami narodowymi oraz potyczki literackie w formie warsztatowej – sylwetki pisarzy naszych małych ojczyzn – powiatu łukowskiego i Brześcia. Kolejne dwa dni to czas spędzony w Krainie Rumianku w formie warsztatowej z uczenia międzykulturowego, e-wolontariatu, pieczenia pierników, warsztatów zielarskich oraz wykazania się kreatywnością w czasie gry terenowej. Wyjątkowość miejsca tworzyła przyjazny klimat, gdzie grupy narodowe doskonale integrowały się, zwłaszcza, że zakwaterowanie odbyło się w jednym pomieszczeniu. Uwaga beneficjentów projektu skupiła się na występie grupy teatralnej oraz działalności wioski tematycznej, gdzie dzieci i młodzież oraz dorośli mogli doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie. Na zakończenie pobytu w Ośrodku Edukacji Regionalnej uczestnicy projektu zakupili pamiątki oraz wspólnie fotografowali się w salach i izbach tematycznych. Po podsumowaniu wizyty integracyjnej na terenie Polski grupa narodowa z Białorusi udała się autokarem w drogę powrotną do Brześcia.

mlodziez-bialoruska_1

mlodziez-bialoruska_2

Spotkanie w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

 

mlodziez-bialoruska_3

Spotkanie w Muzeum Czynu Bojowego Klebeerczyków w Woli Gułowskiej

 

mlodziez-bialoruska_4

Podpisanie deklaracji współpracy na terenie Gminy Stoczek Łukowski

 

mlodziez-bialoruska_5

Warsztaty integracyjne

 

mlodziez-bialoruska_6

Wspólna fotografia przed Pomnikiem Bitwy pod Stoczkiem

 

mlodziez-bialoruska_7

mlodziez-bialoruska_8

mlodziez-bialoruska_9

Warsztaty artystyczne

 

mlodziez-bialoruska_10

Scena ze spektaklu „Szeptucha i czmut” w Krainie Rumianku


 

Program pobytu młodzieży białoruskiej z opiekunami z Brześcia w Polsce

Dnia 20 października 2016 roku polska grupa projektowa w porozumieniu z grupą białoruską ustaliła program pobytu młodzieży z opiekunami z Brześcia w Polsce.

Ramowy program pobytu grupy projektowej z Białorusi na terenie Polski w ramach projektu  ,,Dwa narody – kultura i język” w dniach 27-30.10.2016r.

I Dzień – 27.10.2016r.

8.00 – odbiór grupy projektowej z Białorusi ze stacji kolejowej w Terespolu. Przyjazd do Zajazdu Rosa w Stoczku Łukowskim.

9.30 – zbiórka zespołu Ojra i młodzieży projektowej.

10.00 – Przyjazd do Zajazdu Rosa. Uroczyste powitanie przed budynkiem. Wręczenie chleba. Wspólne odśpiewanie hymnu Białorusi. Zakwaterowanie.

10.30 – Lunch.

11.00 – Przedstawienie uczestników spotkania. Prezentacje multimedialne – systemy oświatowe w Polsce i na Białorusi, działalność partnerów projektu. Gry i zabawy integracyjne młodzieży białoruskiej i polskiej.

13.00 – Obiad.

14.00 – Warsztaty plastyczne metodą kolażu – symbolika narodowa Białorusi i Polski.

15.30 – Quest po Mieście Stoczek Łukowski w formie gry terenowej.

18.00 – Kolacja.

19.00 – Wieczornica z białoruskimi i polskimi tańcami narodowymi.

II Dzień – 28.10.2016r.

8.30 – Śniadanie.

9.00 – Wizyty: w LO w Stoczku Łukowskim, w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim.

10.30 – Śladami przyrody, kultury i historii ziemi łukowskiej. Odkrywanie miejsc i obiektów w formie ścieżek tematycznych – Rezerwat Jata, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. W czasie wyjazdu obiad.

18.00 – Kolacja.

18.30 – Wieczór literacki w formie warsztatowej – sylwetki pisarzy naszych małych ojczyzn – powiatu łukowskiego i Brześcia. Gry i zabawy integracyjne młodzieży białoruskiej i polskiej. Tworzenie flash mob.

20.00 – Warsztaty z uczenia się międzykulturowego.

III Dzień – 29.10.2016r.  

8.30 – Śniadanie.

9.00 – Podsumowanie wizyty na terenie Gminy Stoczek Łukowski. Wspólne podpisanie deklaracji pomiędzy instytucjami projektowymi w dziedzinie edukacji, kultury i turystyki na rzecz dialogu polsko – białoruskiego.

10.00 – Przejazd do Krainy Rumianku w Hołownie k/ Parczewa na Polesiu Lubelskim.

12.00 – Przyjazd. Uroczyste powitanie. Zakwaterowanie.

13.00 – Obiad – potrawy regionalne, m.in. zupa żebraczki Anastazji, pierogi „byda z bydoju”.

14.00 – Prezentacja dorobku, dzielenie się doświadczeniami – Kraina Rumianku.

16.00 – Pieczenie i lukrowanie pierników wg. tradycyjnej receptury.

18.00 – Spotkanie z zespołem RUMENOK,  prezentacja widowiska obrzędowego „Szeptucha i czmut” w lokalnej gwarze (język chachłacki – mieszanina polskiego, białoruskiego i polskiego).

19.00 –  Biesiada integracyjna przy ognisku – potrawy regionalne, (degustacja nalewek dla opiekunów), śpiewy i tańce w stodole.

IV Dzień – 30.10.2016r.

8.00 – Śniadanie.

9.00 – Fabularna gra terenowa „ Awantura w Krainie rumianku”.

11.00 – Warsztaty zielarskie połączone z wyrobem mydełek z dodatkiem ziół.

13.00 – Obiad.

14.00 – Warsztaty z e-wolontariatu. Dobre praktyki wolontariackie. Integracja młodzieży białoruskiej i polskiej.

15.00 – Podsumowanie wizyty integracyjnej na terenie Polski.

16.00 – Wyjazd do Terespola.


 

Przygotowania do wizyty integracyjnej młodzieży białoruskiej

Trwają przygotowania do wizyty integracyjnej młodzieży białoruskiej z opiekunami na terenie powiatu łukowskiego. Na spotkaniu grupy projektowej, które odbyło się dnia 6 października 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach ustalono w porozumieniu z partnerem białoruskim ostatecznie terminy wizyt w Polsce i na Białorusi.

Wizyta grupy projektowej z Białorusi w Polsce – 27-30.10.2016r.

Wizyta grupy projektowej z Polski w Brześciu na Białorusi – 03-06.11.2016r.mlodziez-bialoruska_11


 

Wybór beneficjentów Projektu

Na początku lipca 2016 roku dokonano wyboru beneficjentów projektu. Ustalono grupy narodowe zadania publicznego, składające się po 18 osób dla każdej ze stron, w tym po 15 osób w przedziale wiekowym 13-16 lat oraz po 3 opiekunów w każdej grupie narodowej. Wyznaczono plan działań, związany z wizytami integracyjnymi w Polsce i na Białorusi.

Grupa polska:

 1. Jakub Misior –  uczeń
 2. Julita Woźny – uczeń
 3. Aleksandra Zientara – uczeń
 4. Monika Zdziebłowska – uczeń
 5. Katarzyna Pazura –  uczeń
 6. Maja Rosińska – uczeń
 7. Julia Dziak – uczeń
 8. Aleksandra Dudka – uczeń
 9. Weronika Wołoszka – uczeń
 10. Weronika Misior – uczeń
 11. Natalia Pietrasik – uczeń
 12. Weronika Dadacz – uczeń
 13. Adrianna Paluch – uczeń
 14. Julia Frończuk – uczeń
 15. Weronika Żuk – uczeń
 16. Katarzyna Kalinowska – Moreń – opiekun
 17. Michał Kobojek – opiekun
 18. Justyna Wiśniewska – opiekun

Grupa białoruska:

 1. Kanstantsin Dudchyk –  uczeń
 2. Yauheni Zarudniar – uczeń
 3. Hanna Kryvetskaya – uczeń
 4. Hanna Mixailouskaya – uczeń
 5. Safiya Yarashevich –  uczeń
 6. Elizaveta Satsuk – uczeń
 7. Daniil Virkouski – uczeń
 8. Maryna Hryshchuk – uczeń
 9. Aliaksandr Bayarau – uczeń
 10. Elizaveta Kozak – uczeń
 11. Uladzimir Svibovich – uczeń
 12. Daniil Havarko – uczeń
 13. Valieria Żuk – uczeń
 14. Sauczuk Olga – uczeń
 15. Ksienia Smirnova – uczeń
 16. Ivan Vasilenko – opiekun
 17. Iryna Kutseń – opiekun
 18. Ivanova Galina – opiekun

 

Podpisanie umowy pomiędzy LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację Projektu

Dnia 21 czerwca 2016 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego pod tytułem ,, Międzynarodowa wymiana młodzieży”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28 kwietnia 2016 r. Pomysł zrodził się z inicjatywy grupy młodzieży polskiej z terenu powiatu łukowskiego, która chętnie podjęła próbę nawiązania kontaktu z placówką na Białorusi, biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo graniczne. Poprzez nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji turystycznych nawiązano kontakt z Regionalnym Centrum Młodzieżowej Twórczości w Brześciu. Zapadła wspólna decyzja, że projekt będzie nosił tytuł ,,Dwa narody-kultura i język”, zakładający głównie dwie czterodniowe wizyty integracyjne w Polsce i na Białorusi. Podczas obydwu wizyt poza wzajemnym poznawaniem ważnych miejsc historycznych i kulturowych grupy narodowe wezmą udział w szeregu warsztatach, mających na celu integrację młodzieży i opiekunów, wzajemne przezwyciężanie barier językowych, nawiązanie bliższych kontaktów młodzieży polskiej i białoruskiej, a także kształtowanie świadomości różnorodności narodowej i regionalnej. Ważnym aspektem tychże spotkań będzie także wzmacnianie postawy tolerancji i szacunku dla inności bez względu na pochodzenie, wykształcenie czy sytuacje ekonomiczne. Możliwość udziału w projekcie międzynarodowym, pozwoli uczniom na zdobycie doświadczenia egzystowania w międzykulturowym środowisku, w którym będą mogli dostrzec zarówno podobieństwa i różnice w codziennym życiu, tradycjach i kulturze. Rozwiną poczucie wspólnoty, biorąc udział w zadaniu z rówieśnikami z innego kraju. Pozwoli im to podzielić się doświadczeniami, spędzić wspólnie czas, znaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach i rozwinąć swoją wiedzę na tematy dotyczące swoich krajów. W czasie realizacji przedsięwzięcia powstaną tablice dydaktyczno – informacyjne i teczki portfolio, z wykorzystaniem w nauczaniu w placówkach oświatowych w Polsce i na Białorusi. Realizacja zadania publicznego zaowocuje nawiązaniem długotrwałej przyjaźni.

 

logo_minister_edukacji_narodowej_szary

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ