PROJEKT KGW-KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD „RAZEM”

 

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?

zaprasza do udziału w projekcie

?KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM?

Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału KGW we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru LGD ?RAZEM?, tj. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności członkiń KGW w zakresie małego przetwórstwa, w tym produkcji serów zagrodowych oraz prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego do 31.10.2019 r.

Efektem realizacji operacji będzie:

 • wdrożenie nowej inicjatywy na obszarach wiejskich,
 • wymiana wiedzy pomiędzy członkiniami KGW a producentami produktów lokalnych z terenu Województwa Lubelskiego,
 • rozpowszechnienie rezultatów działań na obszarach wiejskich (w tym wyjazd studyjny z zakresu dobrych praktyk),
 • wzrost przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
 • promocja wsi, jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego,
 • optymalizacja wykorzystanych przez mieszkańców zasobów,
 • rozwój obszaru wiejskiego LGD ?RAZEM?.

 

SZKOLENIE I WARSZTATY SEROWARSKIE

Program szkolenia połączonego z warsztatami serowarskimi

08.15 ? 09.45  szkolenie z zakresu małego przetwórstwa, wymagań i procedury sanitarno-technicznej oraz warunków i wymagań w prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego /RHD/ – Partner projektu LODR w Końskowoli

09.45 ? 10.30    szkolenie ?Innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa mleka?

10.30 ? 10.50    przerwa kawowa

10.50 ? 13.45    warsztaty serowarskie z zakresu produkcji sera zagrodowego

13.45 ? 14.05    obiad

Terminy szkoleń/warsztatów:

16.10. 2019 r. ? Fiukówka 21, gm. Krzywda

17.10. 2019 r. ? Dminin 52b, gm. Łuków

22.10. 2019 r. ? Jakusze 54, gm. Trzebieszów

23.10. 2019 r. ? Ciechomin 43a, gm. Wola Mysłowska

 

WYJAZD STUDYJNY

Wyjazd studyjny odbędzie 29 października 2019 r. do gospodarstw rolnych specjalizujących się w przetwórstwie rolno-spożywczym, w tym produkcji serów zagrodowych na obszarze Województwa Lubelskiego.

Program wyjazdu studyjnego:

 • wizyta w Manufakturze Różanej,
 • wizyta w olejarni Skarby Natury,
 • wizyta wraz z prelekcją nt. ?Planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego krajowej listy produktów tradycyjnych oraz życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju? w Zagrodzie Edukacyjnej Solisowe Sioło,
 • wizyta w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji serów zagrodowych,
 • wizyta w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji serów z ziołami.

 

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

W projekcie mogą wziąć udział tylko kobiety zamieszkujące obszar wiejski LGD ?RAZEM? będące członkiniami KGW.

Kryteria punktowe:

 • wiek do 35 roku życia ? 1 pkt
 • powody zgłoszenia się do projektu oraz możliwości, jakie daje członkiniom KGW udział w szkoleniu, warsztatach oraz wyjeździe studyjnym ? 2 pkt

Przy równej liczbie punktów pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń (pod warunkiem osiągniecia wystarczającej liczby kobiet do 35 roku życia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną, lub elektroniczną (skan) w terminie do dnia 11 października 2019 r. do godz. 12.00 na adres: poczta@lgdrazem.pl, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu /wyjazdu studyjnego podmiot zgłaszający zobowiązany jest wskazać zastępstwo najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia/ wyjazdu studyjnego.

 

ORGANIZATOR

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?

Świderska 12, 21-400 Łuków

tel.: 25 7983194

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

 

PARTNERZY PROJEKTU

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KGW w Ciechominie, Stowarzyszenie Aktywnych Trzeciak.

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji:

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?

Odwiedź portal KSOW ? www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ? zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW