Projekt pod nazwą „Idę na sztukę do biblioteki” zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Staninie

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie brała udział w projekcie pod nazwą ?Idę na sztukę do biblioteki?. Grant był współfinansowany ze środków EFRROW w ramach pod działania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego pt. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?.

Celem grantu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży, wystawienie sztuk teatralnych oraz warsztatów z tworzenia naturalnych kosmetyków dla kobiet.

Warsztaty były bezpłatne i ogólnodostępne dla uczestników, odbywały się od kwietnia do października 2021roku. W czasie trwania warsztatów teatralnych uczestnicy pod opieką instruktora ds. recytacji Panem Sławomirem Żyłką wystawili dwie sztuki. pt. „Jak to niegdyś bywało – obrzędy w naszym regionie” oraz pt. „Pozwólmy ptakom śpiewać”. Dla uczestników warsztatów teatralnych odbył się także konkurs na „Najlepszy EKO strój”. Pierwsze trzy miejsca zajęły Maya Duda, Maja Ostrysz i Alicja Szczęśniak . Nagrodami w konkursie były smartband XIAOMI mi Band 5 oraz butelki filtrujące .

Dla kobiet z gminy Stanin w ramach grantu zorganizowano warsztaty z tworzenia kosmetyków naturalnych, które poprowadziła Agata Kwaśna-Nowak z LA LA LAS.

Uczestniczki wróciły do domu z: kwiatowym tonikiem do twarzy, cukrowo-solnym peelingiem do ciała, kwiatowo-magnezową solą do kąpieli, lekkim oraz regenerującym kremem do twarzy i kwiatowo-ziołowymi stemplami do masażu.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.