Projekt „Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych”

Rozdanie nagród w konkursie fotograficznym

Z przyjemnością informujemy, iż 7 listopada br. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu fotograficznego ?Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim?. Konkurs organizowany był w ramach projektu ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na podstawie zawartej umowy z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie dofinansowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nagrody zakupione w ramach projektu osobiście odebrali wszyscy laureaci konkursu, którzy wraz z opiekunami przybyli na uroczystość. Gratulacje laureatom oraz szkołom złożyli: Grzegorz Świerczewski – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łukowie, Mirosław Szekalis – Wójt Gminy Trzebieszów (przewodniczący jury), Wojciech Szczygieł – Zastępca Wójta Gminy Łuków, Stanisław Rola ? sołtys wsi Nurzyna, g. Trzebieszów, Andrzej Czubaszek – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy oraz Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu LGD, koordynator projektu (członek jury).

konkurs-fotograficzny_nurzyna_1

konkurs-fotograficzny_nurzyna_2

konkurs-fotograficzny_nurzyna_3

konkurs-fotograficzny_nurzyna_5

konkurs-fotograficzny_nurzyna_6

konkurs-fotograficzny_nurzyna_7

konkurs-fotograficzny_nurzyna_8

konkurs-fotograficzny_nurzyna_9

konkurs-fotograficzny_nurzyna_10

konkurs-fotograficzny_nurzyna_11

konkurs-fotograficzny_nurzyna_12

konkurs-fotograficzny_nurzyna_14

konkurs-fotograficzny_nurzyna_15

konkurs-fotograficzny_nurzyna_16

konkurs-fotograficzny_nurzyna_17

konkurs-fotograficzny_nurzyna_18


 

MIESZKAŃCY ZAGOSPODAROWALI OCZKO WODNE W MIEJSCOWOŚCI NURZYNA!

Dzięki ogromnej sile i determinacji mieszkańców wsi oraz pana sołtysa Stanisława Roli udało się  w ubiegłym tygodniu uprzątnąć i przygotować teren, a następnie posadzić rośliny wokół oczka wodnego w Nurzynie (Gmina Trzebieszów). Sadzenie 242 drzew i krzewów zajęło mieszkańcom prawie całą sobotę (05.11.2016). Praca wykonywana była społecznie. Nasadzone zostały rodzime krzewy i drzewa kwitnące, które będą stanowiły cenne źródło pokarmu dla owadów i ptaków. Przed posadzeniem  odbyło się oczyszczenie zbiornika wodnego z namułu, skarpowanie linii brzegowej w celu wykonania dogodnego zejścia dla płazów. Ponadto umieszczono kamienie polne na dnie w dwóch rogach zbiornika oraz korzenie drzew w celu utworzenia miejsc rozrodu dla płazów i ryb.

Wspólne przedsięwzięcie zintegrowało mieszkańców Nurzyny.

Realizacja wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów stanowi modelowy przykład działań łagodzących zmiany klimatyczne na poziomie lokalnym, które były możliwe dzięki uzyskaniu środków z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na realizację projektu ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Projekt dofinansowany został z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

odmulanie_oczka

odmulanie_oczka_1

odmulanie_oczka_2

sadzenie-roslin_nurzyna_1

sadzenie-roslin_nurzyna_2

sadzenie-roslin_nurzyna_3

sadzenie-roslin_nurzyna_4

sadzenie-roslin_nurzyna_5

sadzenie-roslin_nurzyna_6

sadzenie-roslin_nurzyna_7

sadzenie-roslin_nurzyna_8

wojt_trzebieszow_soltys_nurzyna_prezes_lgd


 

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 zorganizowała dla uczniów szkół powiatu łukowskiego konkurs fotograficzny ?Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim?. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, łącznie nadesłano 99 prac od 53 autorów w dwóch kategoriach:

Kategoria A – uczniowie szkół podstawowych (wpłynęły 53 zdjęcia od 28 uczniów),

Kategoria B – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (wpłynęło 46 zdjęć od 25 uczniów).

W dniu 26 października 2016 r. zebrała się Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Mirosław Szekalis, Wójt Gminy Trzebieszów ? przewodniczący
 2. Paweł Przeździak, fotograf ? członek
 3. Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu LGD ?RAZEM? ? członek

i dokonała oceny i kwalifikacji prac dostarczonych na konkurs fotograficzny. Komisja Konkursowa w swoich ocenach poza kryteriami obiektywnymi (zgodność tematyczna, jakość i estetyka prac) wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii. W kategorii uczniowie szkół podstawowych wyróżniono więcej prac niż zakładano, ze względu na wyrównany poziom otrzymanych prac.

Wyniki konkursu:

KATEGORIA A – UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce dla  Wiktora Mikołajewskiego z klasy II Szkoły Podstawowej w Mysłowie za zdjęcie ?Zachód słońca? wykonane na stawach w Mysłowie w Gminie Wola Mysłowska

II miejsce dla Aleksandry Pazderskiej z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie ?Pejzaż? wykonane na stawach w Charlejowie w Gminie Serokomla

III miejsce dla Daniela Kaźmierczaka z klasy V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie za zdjęcie ?Sienkiewiczowskie stawy? wykonane na stawach w Burcu w Gminie Wojcieszków

Wyróżnienie dla Julii Basak z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli za zdjęcie ?Magiczny staw? wykonane w miejscowości Bielany Duże w Gminie Serokomla

Wyróżnienie dla Zuzanny Waneckiej z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach za zdjęcie ?Oko w oko z żabką? wykonane nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie

Wyróżnienie dla Wiktorii Kołpak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie ?Nadrzeczny pejzaż wiosenny? wykonane na rzece Czarna w Gminie Serokomla

Wyróżnienie dla Martyny Makosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach za zdjęcie ?Promienne odbicie? wykonane nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie

KATEGORIA B – UCZNIOWIE GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

I miejsce dla Artura Rychty z klasy III Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie za zdjęcie ?Jesienne zwierciadło? wykonane w Rezerwacie Jata w Gminie Łuków

II miejsce dla Filipa Tarasiuka z klasy III Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks St. Konarskiego w Łukowie  za zdjęcie ?Spadająca gwiazda?  wykonane przy Zbiorniku Cegielnia w Łukowie

III miejsce dla Klaudii Polak z I klasy Liceum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie za zdjęcie ?Jesień? wykonane na stawach w Burcu

Wyróżnienie dla Adriana Świderskiego z klasy III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy za zdjęcie ?Grzybień biały? wykonane w Woli Gułowskiej

Wyróżnienie dla Konrada Celeja z II klasy gimnazjum Zespołu Oświatowego w Starej Roży za zdjęcie ?Czarne bagna? wykonane w pobliżu Wólki Różańskiej w Gminie Stoczek Łukowski

Celem konkursu było:

 • propagowanie wiedzy na temat znaczenia zbiorników wodnych dla zachowania bioróżnorodności i łagodzenia klimatu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu i dostrzeganie niezwykłych jej detali,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,
 • zebranie informacji o ciekawych i interesujących miejscach retencji wody i gatunkach z nimi związanych do wykorzystania przez wnioskodawcę.

Nagrodami w konkursie były tablety, statyw fotograficzny, zegarek sportowy oraz pendrive?y. Zakupione zostały przez LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w ramach projektu ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 51/2016 z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu fotografie biorące udział w konkursie.

KATEGORIA A ? UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

i_zachod_slonca_stawy-myslow-gm-wola-myslowska-wiktor-mikolajewski

I miejsce: Wiktor Mikołajewski z klasy II Szkoły Podstawowej w Mysłowie – zdjęcie pt. ?Zachód słońca?

 

ii_pejzaz1-stawy-w-charlejowie-aleksandra-pazderska-klasa-vi-sp-krzowka

II miejsce: Aleksandra Pazderska z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce – zdjęcie pt. ?Pejzaż?

 

iii_daniel_kazmierczak_zs_1_lukow_

III miejsce: Daniel Kaźmierczak z klasy V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie – zdjęcie pt. ?Sienkiewiczowskie stawy?

 

wyroznienie_julia-basak-trzy-stawy-bielany-duze

Wyróżnienie: Julia Basak z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli – zdjęcie pt. ?Magiczny staw?

 

wyroznienie_oko-w-oko-z-zabka-zalew-zimna-woda-lukow-zuzanna-wanecka-sp

Wyróżnienie: Zuzanna Wanecka z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach – zdjęcie pt. ?Oko w oko z żabką?

 

wyroznienie_nadrzeczny-pejzaz-wiosenny_rzeka-czarna-2-serokomla-wiktoria-kolpak-sp-krzowka-klasa-vi

Wyróżnienie: Wiktoria Kołpak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie ?Nadrzeczny pejzaż wiosenny?

 

promienne-odbicie-zalew-zimna-woda-w-lukowie-martyna-makosz-sp

Wyróżnienie: Martyna Makosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach – zdjęcie pt. ?Promienne odbicie?

 

KATEGORIA B ? UCZNIOWIE GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

i_gimnazjum_jesienne-zwierciadlo_artur-rychta_zbiornik-wodny-rezerwat-jata

I miejsce: Artur Rychta z klasy III Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie – zdjęcie pt. ?Jesienne zwierciadło?

 

ii_gimnazjum_spadajaca-gwiazda_filip-tarasiuk_zbiornik-cegielnia

II miejsce: Filip Tarasiuk z klasy III Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks St. Konarskiego w Łukowie – zdjęcie pt. ?Spadająca gwiazda?

 

iii_klaudia-polak-z-i-klasy-liceum-z-zespol-szkol-im-gen-franciszka-kaminskiego-w-adamowie_jesien

III miejsce: Klaudia Polak z I klasy Liceum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie – zdjęcie pt. ?Jesień?

 

wyroznienie_grzybien-bialy_wola_gulowska_adrian_swiderski_debowica

Wyróżnienie: Adrian Świderski z klasy III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy – zdjęcie pt. ?Grzybień biały?

 

wyroznienie_zespol_oswiatowy_ii_gimanzjum__w_starej_rozy_konrad_celej

Wyróżnienie: Konrad Celej z II klasy gimnazjum Zespołu Oświatowego w Starej Roży – zdjęcie pt. ?Czarne bagna?


 

Ważna informacja: zmiana w Regulaminie Konkursu fotograficznego

Informujemy, iż do Regulaminu konkursu fotograficznego została wprowadzona zmiana polegająca na zamianie punktu 7 ?Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18×24 cm? na ?Zdjęcia nie mogą być mniejsze niż 8 megapikseli?.

Ponadto dodaje się pkt. 17 w brzmieniu ?Zdjęcie należy opatrzyć tytułem/nazwą miejscowości/nazwą fotografowanego obiektu (rzeka, staw, zwierzę)?.

W załączeniu skorygowany Regulamin konkursu.

Regulamin konkursu fotograficznego ? korekta


 

Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM? zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. Szkoła podstawowa
  2. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

Do wygrania cenne nagrody: I miejsce ? tablet, II miejsce ? statyw, III miejsce ? zegarek sportowy.

Termin nadsyłania prac ? 24 października godz. 12.00.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu ?PRZYRODNICZE I EDUKACYJNE ZAGOSPODAROWANIE OCZKA WODNEGO W NURZYNIE JAKO PRZYKŁAD ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH? dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu ?Razem dla klimatu? realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin konkursu fotograficznego

Formularz zgłoszeniowy

plakat_konkurs-fotograficzny_oczko


 

Debata pn. ?Susza czy powódź ? jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej??

W dniu 14 września w godz. 10.00 ? 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu łukowskiego, lokalnych organizacji pozarządowych, rolników, podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie wodami oraz mieszkańcy powiatu łukowskiego na debacie pn. ?Susza czy powódź ? jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej?? organizowanej w ramach projektu ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? organizowanej przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM?.

Spotkanie miało na celu:

 • podnieść wiedzę uczestników w zakresie możliwości przeciwdziałania skutkom suszy i gwałtownych zjawisk klimatycznych poprzez mikroretencję oraz gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich i terenach rolniczych
 • prezentację dobrych praktyk i wypracowanie rozwiązań do zastosowania na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i małej retencji

Po powitaniu uczestników debaty przez Panią Sylwię Romańską-Węzik ? Koordynatora projektu debatę rozpoczął dr Jan Kozyra z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prezentacją „Globalne zmiany klimatyczne a zmiany klimatu w Polsce – działania adaptacyjne?, następna ?Łagodzenie zmian klimatycznych poprzez małą retencję i zadrzewianie obszarów wiejskich a dobre praktyki realizowane przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, nadleśnictwo? została zaprezentowana przez Panią Irenę Krukowską-Szopa z Fundacji ?Zielona Akcja?. ?Finansowanie działań z zakresu adaptacji do zmian klimatycznych oraz ich miejsce w lokalnych politykach publicznych? przedstawiła Pani Małgorzata Bochyńska z Fundacji ?Zielona Akcja?.

1_nurzyna_debata_14-09-2016

2_nurzyna_debata_14-09-2016

3_nurzyna_debata_14-09-2016

4_nurzyna_debata_14-09-2016

5_nurzyna_debata_14-09-2016

6_nurzyna_debata_14-09-2016

1. Wnioski z Debaty pn. ?Susza czy powódź ? jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej??

2. Prezentacje wykładowców:

Irena Krukowska-Szopa:

Źródła finansowania adaptacji do zmian klimatu

Jerzy Kozyra:

Globalne zmiany klimatyczne a zmiany klimatu w Polsce – działania adaptacyjne

Małgorzata Bochyńska:

a) Łagodzenie zmian klimatycznych poprzez małą retencję i zadrzewianie obszarów wiejskich – dobre praktyki realizowane przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, nadleśnictwa

b) Zasady tworzenia zbiorników wodnych oraz dobre praktyki wdrażania działań retencyjnych na obszarach wiejskich

3. Broszura pt. Susza czy powódź – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej


 

Zapraszamy na Debatę ?Susza czy powódź ? jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej??

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? serdecznie zaprasza na debatę ?Susza czy powódź ? jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej??, która odbędzie się w dniu 14 września w godz. 10-12.30 w siedzibie LGD w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (sala konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków).

Celem debaty jest podniesienie wiedzy uczestników  w zakresie możliwości przeciwdziałania skutkom suszy i gwałtownych zjawisk klimatycznych poprzez mikroretencję oraz gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich i terenach rolniczych, a także prezentacja dobrych praktyk i  wypracowanie rozwiązań do zastosowania na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i małej retencji

Debatę poprowadzą:

dr Jerzy Kozyra Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Puławy specjalista w zakresie adaptacji rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowania wzrostu i rozwoju roślin, monitoringu suszy, systemów wspomagania decyzji w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna UE

Irena Krukowska-Szopa oraz Małgorzata Bochyńska ? przedstawicielki Fundacji ?Zielona Akcja?, specjalistki w zakresie lokalnych projektów adaptacji do zmian klimatu realizowanych przez społeczności lokalne m.in. działań retencyjnych, zadrzewieniowych, koordynatorki projektów finansowanych przez NFOŚ i GW.

Debata  realizowana jest w ramach projektu pn. ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? wdrażanego przez LGD ?Razem? a finansowanego przez Fundację FDPA ze środków NFOŚ i GW.

W załączeniu program debaty.

zaproszenie_debata


 

Spotkanie mieszkańców sołectwa Nurzyna w dniu 13 września 2016 r.

1_nurzyna_spotkanie_13-09-2016

2_nurzyna_spotkanie_13-09-2016

3_nurzyna_spotkanie_13-09-2016


 

Szkolenie pn. ?Jak edukować o lokalnych zmianach klimatycznych? Propozycje prostych działań do realizacji na poziomie szkolnym!?

W dniu 13 września w godz. 11.00 ? 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków spotkało się 20 nauczycieli przyrody, nauczania początkowego a także animatorów ośrodków kultury z terenu powiatu łukowskiego na szkoleniu pn. ?Jak edukować o lokalnych zmianach klimatycznych? Propozycje prostych działań do realizacji na poziomie szkolnym!? organizowanym w ramach projektu ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM?.

Program:

– prezentacja wraz z dyskusją ?Co nas czeka w najbliższej i dalszej perspektywie w zakresie zmian klimatycznych na poziomie kraju, obszarze woj. lubelskiego. Jaki wywrą wpływ na bioróżnorodność oraz zmiany siedlisk i gatunków?. Jakie zmiany klimatyczne można zaobserwować lokalnie?

– przegląd dostępnych źródeł informacji o zmianach klimatycznych użytecznych w procesie nauczania

– monitorowanie zmian klimatycznych: owady zapylające, gatunki związane z siedliskami podmokłymi

– prezentacja przykładowych scenariuszy lekcyjnych w tym ćwiczenie związane z budową domków dla zapylaczy

– prezentacja ?Dobre praktyki działań lokalnych i projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności obszarów wiejskich, finansowanie takich działań?

– przekazanie zasad udział w konkursie fotograficznym dla uczniów szkół z powiatu łukowskiego

– podsumowanie warsztatów oraz rozdanie zaświadczeń o udziale w szkoleniu.

Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania ?Razem? a finansowanego Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1_nurzyna_szkolenie_13-09-2016

2_nurzyna_szkolenie_13-09-2016

3_nurzyna_szkolenie_13-09-2016

4_nurzyna_szkolenie_13-09-2016


 

Warsztaty pn. ?Jak edukować o lokalnych zmianach klimatycznych ? propozycje prostych działań do realizacji na poziomie szkolnym?

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. ?Jak edukować o  lokalnych zmianach klimatycznych –“ propozycje prostych działań do realizacji na poziomie szkolnym?, które odbędą się w dniu 13 września w godz. 11.00 – 15.00 w siedzibie LGD, ul. Świderska 12 (sala konferencyjna UG Łuków)

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przyrody, nauczania początkowego oraz innych przedmiotów wszystkich poziomów a także animatorów Ośrodków Kultury z terenu powiatu łukowskiego z terenu powiatu łukowskiego.

Warsztaty mają na celu:

– wzbogacenie wiedzy oraz zwrócenie uwagi na zjawiska związane ze zmianami klimatycznymi na poziomie lokalnym i globalnym

– zachęcenie do prowadzenia zajęć w terenie oraz projektów szkolnych polegających na monitorowaniu zjawisk klimatycznych w tym zmian bioróżnorodności, zmian siedlisk i gatunków,

– przedstawienie przykładowych scenariuszy do realizacji z uczniami.

Warsztaty poprowadzą trenerki aktywnych form edukacji z Fundacji Ekologicznej ?Zielona Akcja?, specjalistki w zakresie oddolnych inicjatyw ekologicznych i projektów związanych z retencją i zmianami klimatycznymi. www.pszczoly.zielonaakcja.pl , www.lekcjewprzyrodzie.pl , www.malaretencja.pl

Przy rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń! W załączeniu program oraz formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Na szkoleniu zostanie przedstawiony Regulamin konkursu fotograficznego (z atrakcyjnymi nagrodami!) na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych ze zbiornikami wodnymi dla uczniów szkół z powiatu łukowskiego.

Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy >>>

plakat_edukowanie_nauczyciele


 

Spotkanie mieszkańców sołectwa Nurzyna w dniu 27 lipca 2016 r.

W dniu 27 lipca 2016 r. o godzinie 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej Nurzyna spotkali się mieszkańcy sołectwa Nurzyna. Celem tego spotkania było wspólne zaplanowanie robót niezbędnych do zagospodarowania przyrodniczego oraz edukacyjnego oczka wodnego ww. miejscowości.

1_nurzyna_spotkanie_27-07-2016

2_nurzyna_spotkanie_27-07-2016

3_nurzyna_spotkanie_27-07-2016

4_nurzyna_spotkanie_27-07-2016

5_nurzyna_spotkanie_27-07-2016


 

Nowy projekt LGD w Nurzynie

Rozpoczynamy realizację projektu, w ramach którego wspólnie z mieszkańcami sołectwa Nurzyna z Gminy Trzebieszów zagospodarujemy oczko wodne.

Projekt ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? został złożony na konkurs organizowany był przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, która otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu oprócz w/w działania inwestycyjnego zaplanowaliśmy:

? debatę z udziałem samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych nt. małej retencji i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym,

? szkolenie dla nauczycieli z tego tematu,

? konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych ze zbiornikami wodnymi dla uczniów szkół z powiatu łukowskiego (konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna).

 

Termin realizacji projektu: VII ? XII 2016 r.

Serdecznie zapraszamy!

plakat_Nurzyna_www