Projekt „Wirtualne targi”

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa zostały odwołane lub przełożone na inny termin targi turystyczne odbywające się w ramach Kampanii ?Odpoczywaj na wsi? – Polska Federacja Turystyki Wiejskiej przystąpiła więc do realizacji projektu pod nazwą ?Wirtualne  targi?.

Na stronie www.odpoczywajnawsi.pl zostaną zaproszeni turyści do odwiedzenia wirtualnego stoiska ?Odpoczywaj na wsi? Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie będzie można pobrać materiały promocyjne, obejrzeć filmy promujące ofertę turystyczną polskiej wsi.

Stoisko zostało podzielone na kilka stref, aby ułatwić możliwość skorzystania z oferty:

  • oferta turystyki wiejskiej – materiały z różnych regionów m.in. foldery, mapy, przewodniki, albumy
  • smaki regionów ? wiejskie przepisy kulinarne,
  • wiedza – materiały doradcze i informacyjne, przepisy, materiały ze szkoleń, seminariów,
  • twórczość ludowa – prezentacje zajęć prowadzonych przez twórców ludowych ? filmy, materiały zdjęciowe, opisy warsztatów.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oczywiście będzie uczestniczyła w tych targach, do odwiedzenia których serdecznie zapraszamy.