Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej

Gmina Adamów realizuje projekt pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej”. Zakres przebudowy obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, siatkowej, 2 boisk do minikoszykówki oraz tenisa ziemnego), utwardzenia terenu, wyposażenie oraz ogrodzenie.

Cel operacji: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Adamów poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFFROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Publiczne środki wspólnotowe (EFROW): 90 354,00 zł