Przedłużenie terminu Konkursu pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Na prośbę mieszkańców przedłużyliśmy termin Konkursu ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej ? rozgrywki z użyciem gry planszowej?.

Nowy harmonogram rozgrywek:

I ETAP  ?  ELIMINACJE GMINNE:

Termin rozgrywek: od 05.08.2019 r. do 05.12. 2019 r. (szczegóły ustala GBP w danej gminie).

Miejsce rozgrywek: w siedzibie GBP w swojej gminie.

Sposób zgłoszenia: kontakt osobisty lub telefoniczny z GBP w swojej gminie.

II ETAP ? ELIMINACJE OBSZARU LGD ?RAZEM?:

Termin rozgrywek: do 12.12.2019 r.

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD ?RAZEM?, do dnia 06.12.2019 r.

Konkurs ma formę rozgrywek, między mieszkańcami obszaru LGD ?RAZEM?, w grę planszową ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?. Gra polega na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę miejską) wchodzących w skład obszaru LGD?RAZEM?. Trasę wędrówki turysty wyznacza mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Konkurs prowadzony jest na terenie obszaru LGD na III poziomie trudności gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?, w dwóch kategoriach wiekowych:

a) do 14 lat,

b) powyżej 14 lat.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w II etapie Konkursu należy dostarczyć do siedziby LGD ?RAZEM? lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl  do dnia 06.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania:

1. Aneks do Regulaminu Konkursu z dnia 10.09.2019 r.

2. Regulamin Konkursu z dnia 26.07.2019 r.

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnika II etapu Konkursu.

4. Schemat rozgrywek II etapu Konkursu.