Przypominamy o działającym Punkcie Konsultacyjnym dotyczącym nowej Lokalnej Strategii Rozwoju objętej PS WPR 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR objętej PS WPR 2023-2027 działa Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt Konsultacyjny od początku maja do 2 czerwca 2023 r. jest czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje pomysły/opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu FISZKA PROJEKTU.

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD ?RAZEM? na każdym etapie przygotowywania strategii objętej PS WPR 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi