Przypominamy o spotkaniu w sprawie opracowania nowej LSR, które odbędzie się już 8 grudnia 2022 r.!