Questy „Szlakiem Henryka Sienkiewicza” i „W domu rodzinnym małego Henryka”

Quest „Szlakiem Henryka Sienkiewicza” został opracowany podczas realizacji grantu „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD RAZEM”, współfinansowanego ze środków EFRROW, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Bezpośrednim realizatorem grantu „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”, które powstało w 2009 roku w celu aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego, promowania gminy i jej mieszkańców oraz wspierania rozwoju kulturalnego gminy.

Quest „W domu rodzinnym małego Henryka” do wykorzystania na terenie parku wokół dworku Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Natomiast do zrealizowania dłuższego (Wola Okrzejska – Okrzeja) questu „Szlakiem H. Sienkiewicza” można wykorzystać dostępne bezpłatnie rowery (rowery są do wykorzystania przez cały tydzień, jednak rezerwacji należy dokonać w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. nr 25 797 60 39).