QUESTING – ZABAWA – EDUKACJA

Zapraszamy w niedzielę, 22.10.2023 r. do wspólnej zabawy na Szlaku Ziemi Łukowskiej, tj. na grę terenową w Gminie Serokomla.

Questing to zabawa dla wszystkich bez względu na wiek.

Łączy elementy harcerskich podchodów, gry terenowej, a jej zwieńczeniem będzie odnalezienie skarbu.

Osoba/drużyna, która najszybciej i poprawnie rozwiąże wszystkie zagadki może liczyć na atrakcyjne nagrody!

I miejsce – powerbank 10 000 mAh,

II miejsce – parasol klasyczny/parasol składany/pendrive (do wyboru),

III miejsce – sakwa rowerowa.

Każda osoba, która ukończy quest otrzyma atrakcyjny upominek oraz talon na poczęstunek przygotowany przez lokalne gospodynie z KGW.

Uczestnikiem konkursu/zabawy mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nie więcej niż 5 osobowe.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W grupie osób niepełnoletnich, co najmniej jedna osoba musi być pełnoletnia.

Aby wziąć udział w questingu należy łącznie spełnić następujące warunki:

Zgłosić swój udział w zabawie – telefonicznie 503 084 042 lub mailem kontakt@questing.pl

Przejść pieszo w jak najkrótszym czasie powstały w miejscowości Serokomla quest w dniu jego inauguracji, tj. 22.10.2023 r.

Prawidłowo wypełnić otrzymaną ulotkę, w tym także przybić pieczęć stanowiącą zwieńczenie questu

Przekazać wypełnioną ulotkę Organizatorowi w dniu Inauguracji

Nagrody za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce otrzymają osoby/drużyny, które najszybciej przejdą trasę questu i prawidłowo rozwiążą zagadki questowe.

Czas będzie mierzony przez trenerów Questingu w sekundach.

Za błędnie wypełnione ulotki, Organizator stosuje punkty ujemne.

 

Regulamin konkursu >>>

 

Quest oraz wydarzenie inauguracyjne jest elementem projektu „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.