Rada LGD oceniła wnioski – nabór 5/2019 i 6/2019

W dniu 23 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 5/2019 i 6/2019.

Wyniki oceny:

Nabór nr 5/2019:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i z LSR

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybranych

Nabór nr 6/2019:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i z LSR

Lista operacji wybranych

 

Formularz protestu>>>