Raporty ewaluacyjne

Raport ewaluacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – za okres 2016-2020 pobierz >>>

Raport ewaluacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – realizacja I kamienia milowego (2016-2018) pobierz >>>