Raporty ewaluacyjne

Raport ewaluacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – za okres 2016-2022 – pobierz >>>

Ewaluacja zewnętrzna realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – pobierz >>>

Raport ewaluacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – za okres 2016-2020 – pobierz >>>

Raport ewaluacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – realizacja I kamienia milowego (2016-2018) – pobierz >>>