Raporty ewaluacyjne

1. Raport ewaluacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – realizacja I kamienia milowego (2016-2018) pobierz >>>