Realizacja grantu „Geocachingowy szlak walki i oręża”

W ostatnim czasie na obszarze LGD ?RAZEM? powstało pięć tras geocachingowych, które łącznie skupiają pięćdziesiąt ukrytych keszy. Skrzyneczki zostały schowane w miejscach związanych z Powstaniem Listopadowym, Powstaniem Styczniowym, I Wojną Światową, II Wojną Światową oraz z Henrykiem Sienkiewiczem. Było to jedno z działań projektu ?Geocachingowy szlak walki i oręża? realizowanego przez Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej ze Stoczka Łukowskiego.

Kesze powstałe w ramach projektu są dostępne na ogólnopolskim serwisie geoeszerskim: www.opencaching.pl.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie realizatora www.iksstoczek.org

Grant ?Geocachingowy szlak walki i oręża? współfinansowany był ze środków PROW 2014-2020 otrzymanych przez LGD ?RAZEM? na realizację projektu grantowego „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM”. ?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.