Realizacja grantu „Geocachingowy szlak walki i oręża”

W ostatnim czasie na obszarze LGD „RAZEM” powstało pięć tras geocachingowych, które łącznie skupiają pięćdziesiąt ukrytych keszy. Skrzyneczki zostały schowane w miejscach związanych z Powstaniem Listopadowym, Powstaniem Styczniowym, I Wojną Światową, II Wojną Światową oraz z Henrykiem Sienkiewiczem. Było to jedno z działań projektu „Geocachingowy szlak walki i oręża” realizowanego przez Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej ze Stoczka Łukowskiego.

Kesze powstałe w ramach projektu są dostępne na ogólnopolskim serwisie geoeszerskim: www.opencaching.pl.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie realizatora www.iksstoczek.org

Grant „Geocachingowy szlak walki i oręża” współfinansowany był ze środków PROW 2014-2020 otrzymanych przez LGD „RAZEM” na realizację projektu grantowego „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.