Realizacja nowego projektu LGD RAZEM pn. „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) rozpoczęta!

Pierwszym zadaniem, które zostało wykonane jest mural artystyczny nawiązującego tematycznie do gen. Kleeberga/SGO Polesie – scen batalistycznych ostatniej bitwy Wojny Obronnej w 1939 r.

Mural na ścianie Zespołu Szkół w Serokomli został wykonany przez Pana Adama Kopcia – łukowskiego artystę plastyka – a jego odsłonięcie było częścią uroczystości 7 października 2023 roku z okazji 84 rocznicy bitwy pod Serokomlą zorganizowanej przez Gminę Serokomla.

Piękną część artystyczno-patriotyczną przygotowała młodzież z ZS w Serokomli.

Uroczystego odsłonięcia muralu dokonali: Sławomir Skwarek, poseł na Sejm RP, Piotr Chaber, Wójt Gminy Serokomla, Sylwia Romańska-Węzik, prezes Zarządu LGD, ks. Paweł Florowski oraz autor muralu – Adam Kopeć.

Uroczystości towarzyszyli również kawalerzyści, którzy na błoniach za kościołem w Serokomli prezentowali swoje umiejętności: 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 5 pułk Ułanów Zasławskich, 16 pułk Ułanów Wielkopolskich.

Tą część uroczystości zorganizował pan Ryszard Biesak – ceniony regionalista, który redaguje czasopismo Wieści z Małego Mazowsza, a poprowadził ją Radko Skowron Ułanowicz

Bardzo dziękujemy Dariuszowi Kołodyńskiemu za piękne zdjęcia.

Fotorelacja

Wideorelacja – lukow.tv:

Projekt „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Celem projektu współpracy jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja Szlaku Ziemi Łukowskiej. Osiągnięcie celu projektu opiera się w głównej mierze na wprowadzenia nowych i udoskonalonych elementów aktywnej turystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, dzięki czemu wzrośnie potencjał turystyczny obszaru Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.