Realizacja projektu „Póki pamięć żyje – naród nie zaginie”

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie zakończył realizację projektu pn. ?Póki pamięć żyje ? naród nie zaginie?. Projekt realizowany był w okresie od 16 października 2019 r. do 16 stycznia 2020 r. W jego ramach zostało zakupionych 6 kompletów umundurowania i wyposażenia wojskowego z okresu II Wojny Światowej wraz z replikami broni długiej i zostało przeprowadzonych 16 godzin warsztatów historycznych dla dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Projekt miał charakter edukacyjny. Celem żywych lekcji historii było podniesienie świadomości mieszkańców gminy Łuków na temat wydarzeń z II Wojny Światowej, zaistniałych na terenie, który zamieszkują. Koszt operacji wyniósł 19.999,96 zł, z których 18.999 zł stanowiła dotacja. Obejmuje on zakup umundurowania i wyposażenia wojskowego z okresu II Wojny Światowej wraz z replikami broni długiej w kwocie 18.399,96 zł oraz honorarium za przeprowadzenie 16 godzin warsztatów historycznych w kwocie 1.600 zł.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego?, w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, w ramach projektu grantowego pt. ?Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD ?RAZEM?, objętego umową o powierzenie grantu nr 4/G/2019 z dnia 01.08.2019 r.