Rewolucja! Nowa ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich

Projekt nowej ustawy m.in. przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Szczegóły tutaj.