Rozpoczęliśmy proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju na okres programowania 2023-2027

Rozpoczęliśmy proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju na okres programowania 2023-2027

W okresie od 9 do 21 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy 10 spotkań, po jednym w każdej gminie będącej członkiem LGD. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Spotkania były poświęcone opracowaniu nowej (trzeciej z kolei) lokalnej strategii rozwoju, tym razem na okres programowania 2023-2027. Wspólnie identyfikowaliśmy potrzeby lokalnej społeczności, wyzwania, a także z problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy poszczególnych Gmin. Spotkania były doskonałą okazją do wskazania jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.  Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane w dalszym toku prac nad opracowaniem dokumentu, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie 128 osób.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkań:

Gmina Adamów >>>

Gmina Krzywda >>>

Gmina Łuków >>>

Gmina Serokomla >>>

Gmina Stanin >>>

Gmina Stoczek Łukowski >>>

Miasto Stoczek Łukowski >>>

Gmina Trzebieszów >>>

Gmina Wojcieszków >>>

Gmina Wola Mysłowska >>>

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi