Rozpoczynamy konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” lata 2016 – 2023

W związku z przeliczeniem budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?RAZEM? ze złotówek do euro budżet Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? wzrośnie o około 550 tys. zł. Ponadto w poszczególnych przedsięwzięciach powstały oszczędności. Zapraszamy lokalną społeczność do wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dostępnych środków finansowych z budżetu  Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023:

Przedstawiamy kilka propozycji na jakie operacje mogłyby być przeznaczone środki finansowe:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej ? 80 tys. zł.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej ? 300 tys. zł.

3. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? operacje powyżej 50 tys. zł.

4. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji ? operacje powyżej 50 tys. zł.

5. Operacja własna realizowana przez LGD ?RAZEM?: ?Kreatywna wieś ? dobre praktyki na obszarach wiejskich? ? 50 tys. zł.

6. Operacja własna realizowana przez LGD ?RAZEM?: ?Wprowadzenie lokalnej marki obszaru LGD ?RAZEM? ? 50 tys. zł.

7. Operacja własna realizowana przez LGD ?RAZEM?: wzmocnienie kapitału społecznego przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska na obszarze LGD ?RAZEM? ? 50 tys. zł

Liczymy także na Państwa propozycje. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety i pomoc w zaplanowaniu wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 6 lipca 2020 r. o godz. 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie mailem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie (nr 25 798 31 94) udziału w ww. spotkaniu.

Propozycje można także składać, wypełniając ankietę on-line pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/O6Q5L7K3W8E3Y2X1Y

Przypominamy, że zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? po zakończeniu konsultacji społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023 zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.