Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkurencyjności wyboru wykonawców

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej jest dostępne w zakładce Legislacja pod tym linkiem.