Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 zorganizowała dla uczniów szkół powiatu łukowskiego konkurs fotograficzny „Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim”. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże – łącznie nadesłano 99 prac od 53 autorów w dwóch kategoriach. Wyniki konkursu oraz nagrodzone zdjęcia znajdują się w zakładce Aktualne i zrealizowane projekty.