Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – II edycja

W dniu 8 grudnia 2020 r. Komisja konkursowa w składzie:

  1. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD ? przewodnicząca,
  2. Magdalena Oknińska – Redaktor w tygodniku Wspólnota Łukowska ? członek komisji,
  3. Henryk Wysocki ? Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie ? członek komisji,
  4. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/ Wiceprezes Zarządu LGD ? członek komisji,
  5. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/ Członek Zarządu LGD ? członek komisji

dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na II edycję konkursu na ?Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej? oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Łącznie nadesłano 8 zgłoszeń, w tym 2 w kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego oraz 6 w kategorii: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

Komisja konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie konkursu, tj. zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

Posiedzenie Komisji konkursowej:

WYNIKI KONKURSU:

I KATEGORIA: INICJATYWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO.

I miejsce: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda ?Lepsze Jutro?, inicjatywa: ?Sienkiewiczowska Wola Okrzejska?. Liczba przyznanych punktów: 84,6. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Międzypokoleniowy Zespół Obrzędowy ZAWSZE RAZEM, inicjatywa: Widowisko obrzędowe ?U Maciejów przed odpustem na Siewnu?. Liczba przyznanych punktów: 80,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce: Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, inicjatywa: ?Geocachingowy szlak walki i oręża?. Liczba przyznanych punktów: 75,8. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 200,00 zł.

II KATEGORIA: INICJATYWA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, inicjatywa: ?Wspólnie działamy, wieś zmieniamy?. Liczba przyznanych punktów: 85,6. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie?, inicjatywa: ?Izba pamięci w Nurzynie?. Liczba przyznanych punktów: 83. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia pozostałym zgłaszającym w I kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania nieinwestycyjnego:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: ?Obozoty na szkolne kłopoty?.

2. Koło Gospodyń Wiejskich ?Turczanki? w Turcu?, inicjatywa: ?ŚWIETLICOFERIE? w Turcu.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu, inicjatywa: Piknik strażacki.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki w postaci gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? i przewodnika turystycznego opracowane i wydane przez LGD w ramach realizacji  projektu współpracy pn. ?Promocja i Turystyka?, poddziałanie 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania?, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie dziękujemy za udział, pomimo pandemii. Już teraz zachęcamy do realizacji ciekawych inicjatyw, dokumentowanie ich w celu zgłoszenia w przyszłym roku w konkursie ?NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ?.

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej >>>

Konkurs zorganizowany został przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach EFRROW, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.