Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – III edycja

W dniu 16 grudnia 2021 r. Komisja konkursowa w składzie:

  1. Magdalena Oknińska – Redaktor w tygodniku Wspólnota Łukowska – przewodnicząca komisji
  2. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/Wiceprezes Zarządu LGD – członek komisji
  3. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/Członek Zarządu LGD – członek komisji
  4. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD – członek komisji
  5. Ewelina Ponikowska – Specjalista ds. projektów i szkoleń – członek komisji

dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na III edycję konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej” oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Łącznie nadesłano 10 zgłoszeń, w tym 2 w kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego oraz 8 w kategorii: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

Komisja konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie konkursu, tj. zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

WYNIKI KONKURSU:

I KATEGORIA: INICJATYWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO.

I miejsce: KGW Gręzówka, inicjatywa: „Wesele ludowe w Gręzówce”. Liczba przyznanych punktów: 76,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, inicjatywa: Stańcie do boju po wiedzę i tężyznę! Olimpiada historyczno-sportowa o kawaleryjskim zabarwieniu. Liczba przyznanych punktów: 74,8. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce: Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków, inicjatywa: Nasze ludowe DNA – opracowanie sceniczne. Liczba przyznanych punktów: 71,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 200,00 zł.

II KATEGORIA: INICJATYWA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, inicjatywa: „Wpisana w krajobraz – Nasza kapliczka”. Liczba przyznanych punktów: 78,80. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: ULKS DRAGON w Wojcieszkowie, inicjatywa: Sensorycznie zakręceni. Liczba przyznanych punktów: 72,00. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia pozostałym zgłaszającym w I kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania nieinwestycyjnego:

  1. Stowarzyszenie Ruda Aktywna, inicjatywa: Lokalny Turniej Sportowy w Anielinie
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Guzówce, inicjatywa: Rodzinny Piknik Patriotyczny
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: Wieści z Małego Mazowsza – periodyk

Nagrodzone i wyróżnione inicjatywy otrzymają sakwę rowerową m.in. z kieszenią na smartfona, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki w postaci gry karcianej typu dobble i przewodnika turystycznego opracowane i wydane przez LGD w ramach realizacji  projektu współpracy pn. „Promocja i turystyka” oraz „Szlaki turystyczne – atrakcje, rozrywka, trening”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie dziękujemy za udział, pomimo pandemii. Już teraz zachęcamy do realizacji ciekawych inicjatyw, dokumentowanie ich w celu zgłoszenia w przyszłym roku w konkursie „NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ” – IV edycja.

Konkurs zorganizowany został przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach EFRROW, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja