Spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?  w związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD ?RAZEM? zaprasza osoby fizyczne (szczególnie poniżej 35 i powyżej 50 roku życia, a także kobiety) oraz przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD ?RAZEM?
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej
  4. Koszty kwalifikowalne projektów
  5. Kryteria i zasady wyboru projektów

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

15.09.2016 ? Łuków, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków,  ul. Świderska 12, godz. 16.00-18.00

19.09.2016 ? Stoczek Łukowski, Sala konferencyjna Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, pl. T. Kościuszki 1, godz. 16.00- 18.00

22.09.2016 ? Krzywda, Centrum Kultury i Integracji Społecznej, ul. Łukowska 20, godz. 16.00-18.00

26.09.2016 ? Wojcieszków, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 38, godz. 16.00-18.00

28.09.2016 ? Łuków, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, godz. 16.00-18.00.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.