Spotkania informacyjno-promocyjne dla Grantobiorców

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza potencjalnych Grantobiorców na spotkania informacyjno-promocyjne nt. działalności LGD, głównych założeń LSR, dobrych praktyk oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji LSR, szczególnie w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Program spotkania:

1. Prezentacja Lokalnej Grupy Działania i poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

2. Omówienie:

a) procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem, sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli,

b) generatora wniosku o powierzenie grantu,

d) instrukcji wypełniania wniosku grantowego,

e) lokalnych kryteriów wyboru grantów.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

13.03.2018 r. ? Łuków, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, godz. 10.00-12.00

14.03.2018 r. ? Łuków, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, godz. 10.00-12.00

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.