Spotkanie konsultacyjne poświęcone zwiększeniu budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym zwiększenia budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.