„START PO ZDROWIE” – grant zrealizowany przez KGW w Krzywdzie

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywdzie zrealizowało grant ?START PO ZDROWIE?, którego celem była integracja, aktywizacja czyli wzmocnienie kapitału społecznego min. 60 mieszkańców gminy Krzywda poprzez przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia, carvingu, nordic walking i samoobrony w terminie do końca lutego 2022 r. Wysokość grantu wynosiła: 19 086,00 zł.

Zadanie obejmowało:

– WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA

 • Lokalizacja ?Sala Konferencyjna przy GBP w Krzywdzie ul. Łukowska 20
 • Czas trwania: zajęcia dla dzieci i młodzieży 2 razy po 6 godz. (360 minut), zajęcia dla dorosłych 2 razy po 6 godz. (360 minut), w zrf napisano ?Blok warsztatów zdrowego żywienia? , łącznie 4 warsztaty w dwóch blokach, oddzielnie dla młodzieży i oddzielnie dla osób dorosłych.
 • Grupa docelowa dziecięco ? młodzieżowa ? do 24 osób, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?
 • Grupa docelowa dorosłych ? do 24 osób, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?

– WARSZTATY CARVINGU (w tym zakup noży do carvingu i desek silikonowych)

 • Lokalizacja ? Sala konferencyjna przy GBP w Krzywdzie ul. Łukowska 20
 • Czas trwania: zajęcia 2 razy po 4 godz., potem 2 razy po 5 godz.
 • Grupa docelowa – 12 osób dorosłych, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?

– KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET (w tym zakup maty treningowej)

 • Lokalizacja ? Sala Konferencyjna przy GBP w Krzywdzie ul. Łukowska 20
 • Grupa docelowa? do 12 osób, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?

– WARSZTATY NORDIC WALKING (w tym zakup kijków do nordic walking oraz butelek filtrujących wodę)

 • Lokalizacja ? Sala Konferencyjna przy GBP w Krzywdzie ul. Łukowska 20 i tereny przy GOSIR w Krzywdzie, a także Wola Okrzejska (nieopodal Muzeum H. Sienkiewicza)
 • Czas trwania: zajęcia 12 razy po 1,5 godz. (90 minut)
 • Grupa docelowa? do 12 osób, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?

– RAJD DO MUZEUM H. SIENKIEWICZA (w tym relacja z rajdu, zakup szelek odblaskowych)

 • W ramach operacji zorganizowano marsz/rajd do Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 07.08.2021 r. (po ukończonym kursie nordic walking)
 • Zrealizowany program: zbiórka uczestników rajdu spośród chętnych uczestników projektu na GOSiR w Krzywdzi, wymarsz do Woli Okrzejskiej, wizyta w Muzeum nie odbyła się z powodu prac remontowych w obiekcie i na terenie Muzeum, powrót do Krzywdy.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.