Szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD ?RAZEM? zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER?.

Termin: 22 marca godz. 09.00 ? 12.00 ? sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Termin: 26 marca godz. 12.00 ? 15.00 ? sala konferencyjna Centrum Integracji i Kultury Społecznej w Krzywdzie

Program:

  • Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
  • Kryteria wyboru i oceny operacji.
  • Wniosek i biznesplan.
  • Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?  (lokalne kryteria oceny operacji nie uległy zmianie).

Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/ oraz https://lgdrazem.pl/dokumenty/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż nabór z przedsięwzięcia: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa planowany jest w terminie 5-18 kwietnia 2019, natomiast nabór z zakresu 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego zostanie ogłoszony w późniejszym terminie ze względu na fakt, iż zgodnie z pismem PW-I.050.1.2019.APU z dnia 18.01.2019 skierowanym do wszystkich LGD nabory na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być ogłaszane w jednym terminie.