Szkolenia i wizyta studyjna LGD nad Bugiem

Członkowie Rady LGD ?RAZEM?, lokalni liderzy oraz pracownicy biura LGD w dniach 15-16 lutego 2018 r. odbyli szkolenia połączone z wizytą studyjną ?Procedura i metodyka oceny operacji w ramach wdrażania LSR ? dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na lata 2014-2020? oraz ?Integracja lokalnych społeczności i aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań? (łącznie 21 osób).

Pierwszy dzień wyjazdu był dniem szkoleniowym. Po zakwaterowaniu grupy w Dworku Zabuże odbyły się równolegle dwa szkolenia:

  1. ?Integracja lokalnych społeczności i aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań? prowadzony był przez Panią Annę Szpura ? przewodniczącą KGW, animatorkę kultury, znawczynię tradycyjnej kuchni wschodniego Mazowsza. Pani Ania grupie liderów z obszaru LGD ?RAZEM? przekazała informacje o działalności Galerii Wiejskiej, działaniach koła gospodyń KORNICZANKI oraz zespołów śpiewaczych z terenu gminy Stara Kornica. Nie zabrakło również przykładów współpracy z samorządem oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
  2. ?Procedura i metodyka oceny operacji w ramach wdrażania LSR ? dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na lata 2014-2020? dla członków Rady LGD ?RAZEM? prowadzone było przez Panią Sylwię Romańską-Węzik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Dyrektora Biura LGD a także Pana Tomasza Wiewiórkę ? Członka Zarządu i Specj. ds. projektów i doradztwa.

Zwieńczeniem bardzo pracowitego dnia była kolacja integracyjna, na której obecni byli wszyscy uczestnicy szkolenia, prowadzący (w tym Pani Anna Szpura), a także Wicestarosta powiat łosickiego ? Pan Karol Szymaniuk. Rozmowy nt. przyszłej współpracy pomiędzy regionami trwały do późna wieczorem.

Pierwszym punktem drugiego dnia szkolenia była wizyta w Wiejskiej Galerii w Starej Kornicy prowadzonej społecznie przez Panią Annę Szpura. Zadaniem Galerii jest promowanie lokalnych twórców, artystów, prezentacja pasji mieszkańców wsi/gminy, organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. W Wiejskiej Galerii regularnie spotyka się też Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół ,,Korniczanie?. Znajduje się tam również stała wystawa kornickiego krzemienia, którą obejrzeliśmy z ciekawością.

Następnie odwiedziliśmy ?Alpakarium? ? jeden z przykładów współpracy pomiędzy Wiejską Galerią a lokalnym przedsiębiorcą (notabene pochodzącym z Gminy Serokomla, obszar LGD ?RAZEM?).

W ramach drugiej części szkolenia, tj. dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na lata 2014-2020 zwiedziliśmy Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka. Zostaliśmy oprowadzeni po przetwórni owoców, tłoczni soków, sklepie z lokalną żywnością. Na miejscu degustowaliśmy świeżo tłoczone pysze soki jabłkowe. Nie zabrakło również sztandarowego produktu Pani Aliny ? tj. szarlotki z jabłek z własnego sadu.

Następnie Panie Alina i Justyna Paluch przedstawiły projekt pt. Budowa i wyposażenie Inkubatora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. Umowa na realizację tego projektu została podpisana w ramach realizacji przedsięwzięcia: 3.1.2. Wsparcie przetwórstwa lokalnego, LSR Lokalnej Grupy Działania ?Tygiel Doliny Bugu?, PROW 2014-2020. Zaprezentowano koncepcję inwestycji i funkcjonowania centrum przetwórstwa lokalnego:

model I ? rolnik na podstawie własnych produktów, receptury przetwarza samodzielnie w inkubatorze produkt i sam zajmuje się jego dystrybucją i sprzedażą ? czyli po stronie organizacji jest tylko udostępnienie inkubatora. Z ponad 30-tu rolników -wystawców z tego modelu skorzystało tylko 6 osób;

model II ? rolnik na podstawie własnych produktów, receptury przetwarza samodzielnie w inkubatorze produkt jednak to organizacja zajmuje się jego dystrybucją i sprzedażą ? czyli po stronie organizacji jest udostępnienie inkubatora oraz dystrybucja i sprzedaż produktu. Na olbrzymią liczbę Kół Gospodyń Wiejskich i aktywnych sołectw z tego modelu skorzystał 3 KGW;

model III ? rolnik dostarcza produkt a całym procesem przetwarzania, receptury dystrybucji i sprzedaży zajmuje się organizacja. Z modelu tego skorzystała sama organizacja, bowiem prowadzi działalność gospodarczą;

model IV ? powołanie spółdzielni socjalnej Domowe Przysmaki, która to samodzielnie działa gospodarczo w inkubatorze, ale bardziej pod kątem cateringu. Spółdzielnię tworzą wszystkie gminy, które wchodzą w skład LGD oraz samo LGD.

Kolejnym zaprezentowanym projektem był projekt pt. Tworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw produktów i usług lokalnych – wspieranie współpracy między podmiotami w ramach PROW 2014-2020 ? przedstawiono założenia współpracy 15 podmiotów.    

Pełni wrażeń, nowych doświadczeń, wiedzy i pomysłów, uczestnicy wyjazdu udali się w podróż powrotną do Łukowa zajeżdżając po drodze na obiad do jednego z 15 zrzeszonych podmiotów ww projektu, tj. Restauracji Zaścianek w Siedlcach.

Szkolenie oraz wizyta studyjna finansowane były ze środków PROW 2014-2020  na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.