Szkolenia/spotkania informacyjno-promocyjne on-line dla zainteresowanych złożeniem wniosku na rozwój działalności gospodarczej/ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, informujemy, że dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców odbędą się w formie on-line (webinarium).

  • WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej odbędzie się w dniu 24 listopada (wtorek) o godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada br. do godz. 12-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz

Program szkolenia – pobierz

  • WEBINARIUM DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOŚCIOŁÓW I ICH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu ?Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej? odbędzie się w dniu 26 listopada (czwartek) o godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada br. do godz. 10-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY pobierz

Program spotkania – pobierz

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 9 rano w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.