Szkolenia z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR” przez rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej

W dniu 5 września 2019 r. w sali konferencyjnej UG Łuków odbyło się szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, PROW 2014-2020. Uczestnikami szkolenia były 23 osoby.

Kolejne szkolenie (również w sali konferencyjnej UG Łuków) odbyło się w dniu 9 września 2019 r. – tym razem dotyczyło zasad przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Uczestniczyły w nim 63 osoby.