Szkolenia z zasad otrzymywania dotacji na rozwijanie oraz podejmowanie działalności gospodarczej

Przypominamy, iż planujemy ogłosić nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej, a w następnie kolejności na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD ?RAZEM?.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne zamieszkałe na terenie LGD, chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER?:

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej ? termin: 5 września 2019 r., godzina 13:00 -16:00
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej ? termin:  9 września 2019 r., godzina 14:00 -17:00

Miejsce szkoleń:

Sala konferencyjna UG Łuków (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

PROGRAM:

– Zasady przyznania pomocy

– Kryteria wyboru i oceny operacji

– Wniosek i biznesplan

– Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy

Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 2 dni przed terminem szkolenia na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 798 31 94.

UWAGA! Termin szkolenia dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej został przyspieszony ze względu na duże zainteresowanie tą formą wsparcia oraz prośby przyszłych Wnioskodawców. NIE PLANUJEMY KOLEJNEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.