Szkolenie dla Beneficjentów

Serdecznie dziękujemy wszystkim Beneficjentów za obecność na szkoleniu pt. „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów w ramach poddziałania 19.2.” w dniu 12.07.2018 r.