Szkolenie dla JST i NGO

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 na realizację projektów niekomercyjnych z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków w dniu 27.10.2016 r. w godzinach 13.00 – 16.00.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdrazem@poczta.pl  lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.