Szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej oraz 1 – dniowy wyjazd studyjny w ramach „DOBRYCH PRAKTYK”

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu współpracy jest szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej, uzupełnieniem którego jest 1 – dniowy wyjazd studyjny w ramach „DOBRYCH PRAKTYK”.

Rekrutacja jest otwarta, a udział w szkoleniu mogą wziąć wyłącznie uczestnicy warsztatów kulinarnych z 3 partnerskich LGD projektu współpracy, tj. LGD „RAZEM”, LGD „Ziemia Zamojska” oraz Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie.