Szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy i wyników badań

Informujemy, że 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie odbędzie się szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy i wyników badań adresowane do przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych.

Zagadnienia związane z komercjalizacją są obecnie niezmiernie ważne dla przedsiębiorców i środowiska naukowego, gdyż wdrożenie wyników badań i wiedzy pochodzącej z uczelni w gospodarce ma ogromny wpływ na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, a także wzmacnia pozycję uczelni. Rozwojowi współpracy naukowo-badawczej przedsiębiorców i naukowców sprzyjają też  środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Celem spotkania jest przekazanie wiedzy z zakresu komercjalizacji wiedzy i wyników badań oraz możliwości finansowania współpracy przedsiębiorców i naukowców w przystępny i praktyczny sposób.

Szkolenie przeprowadzi Pan Paweł Chrapowicki posiadający wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie komercjalizacji wiedzy i wyników badań.

Zaproszenie i program >>>

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail m.galczynska@fundacja.lublin.pl lub fax do dnia 20.04.2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Zapraszamy też do odwiedzenia strony Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego pod linkiem https://lke.fundacja.lublin.pl/pl/aktualnosci/

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Gałczyńska

Zastępca Dyrektora Działu Wspierania Innowacji

Animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20 – 325 Lublin

tel. 516 283 342, 887 200 020

www.fundacja.lublin.pl

www.lke.fundacja.lublin.pl