Szkolenie z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej”

W dniu 22 marca 2019 r. w sali konferencyjnej UG Łuków odbyło się szkolenie poświęcone wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanów w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, PROW 2014-2020. Uczestniczyło w nim 18 potencjalnych Beneficjentów.

Kolejne szkolenie z ww. zakresu odbyło się 26 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji i Kultury Społecznej w Krzywdzie. Brało w nim udział 13 uczestników.

Szkolenie w UG Łuków

Szkolenie w UG Łuków
Szkolenie w UG Łuków
Szkolenie w CIiKS w Krzywdzie
Szkolenie w CIiKS w Krzywdzie
Szkolenie w CIiKS w Krzywdzie