Szkolenie z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej”

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się szkolenie poświęcone wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanów w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?. Uczestniczyło w nim 11 potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy, iż wszystkie osoby zainteresowane doradztwem w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy na indywidualne konsultacje do Biura LGD ?RAZEM? przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie (budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 15.30. Kontaktować się z nami można również mailowo pod adresem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 7983194.